Könyvelés 2013 - Számvitel 2013 - Adó 2013

Bérkalkulátor 2013, családi adókedvezmény 2013

Tipp - ADÓBEVALLÁS 2013

Családi adókedvezmény kalkulátor 2012 - Mennyi a családi adókedvezmény mértéke 2012-ben?

Családi adókedvezmény kalkulátor 2012 - Mennyi a családi adókedvezmény mértéke 2012-ben? Milyen mértékű a családi kedvezmény, s hogy állapítják meg a kedvezmény összegét? A korábbi évek gyakorlatától eltérően a családi kedvezmény nem a fizetendő adó összegét, hanem az adóelőleg megállapítását megelőzően, a magánszemély összevont adóalapját csökkenti.

(Az összevont adóalap a nem önálló tevékenységből - pl. munkaviszonyból -, az önálló tevékenységből - pl. megbízási jogviszonyból - származó jövedelmek, valamint az Szja tv. szerinti egyéb jövedelmek adóalap-kiegészítéssel növelt összege, azaz az említett jövedelmek összegének 1,27-szerese.)
A családi kedvezmény – az eltartottak lélekszámától függően – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként

  • egy és kettő eltartott esetén 62.500 forint,
  • három és minden további eltartott esetén 206.250 forint levonást jelent az adóalapból.

A kedvezmény érvényesítésével egy-két gyermek esetén gyermekenként 10.000 forinttal, három vagy több gyermek esetén gyermekenként 33.000 forinttal csökkenhet a fizetendő adó.

Mitől függ a családi adókedvezmény mértéke?

A családi kedvezmény mértéke az eltartottak számától függ.
A családi kedvezmény érvényesíthető mértékének megállapítása szempontjából kit tekintünk eltartottnak?
Eltartott

  • a kedvezményezett eltartott,
  • az, akit a családok támogatásáról szóló törvény szerint a családi pótlék összegének

megállapítása szempontjából figyelembe vesznek.

A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából azt a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket kell figyelembe venni, aki az igénylő háztartásában él és

  • akire tekintettel a szülő, a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő, a gyám családi pótlékra jogosult,
  • aki közoktatási intézmény tanulója (jellemzően a 20. életévüket betöltött tanulók, akikre családi pótlékot már nem folyósítanak) vagy felsőoktatási intézményben első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik,
  • aki a családi pótlékra saját jogán jogosult; vagy
  • aki fogyatékosként szociális intézményi ellátásban részesül, feltéve, hogy őt a gyámhivatal nem vette átmeneti vagy tartós nevelésbe, és a családi pótlékot igénylő - a kormányrendeletben foglaltak szerint - vele kapcsolatot tart fenn.

Hogyan történik a családi adókedvezmény mértékének megállapítása?

A családi kedvezmény megállapítása során megvizsgálják, hogy a jogosult családjában hány kedvezményezett, s hány, a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából beszámítható gyermek él. Családi kedvezményt csak az után a gyermek után lehet érvényesíteni, aki után családi pótlékot folyósítanak, de a mértéket befolyásolja az eltartottak száma.

Például, ha a családban három gyermeket nevelnek, egy gyermek után folyósítanak családi pótlékot, a két nagyobb gyermek főiskolás, akkor ebben az esetben a család háromgyermekes családnak minősül, de csak egy gyermek után (aki után folyósítják a családi pótlékot) csökkenthető az adóalap a háromgyermekesekre megállapított mértékkel, 206.250 forinttal, vagyis a család 33.000 forinttal kevesebb adót fizet.